Geestelijke verblinding

Vannacht had ik een droom die me veel verduidelijkt. Vaak heb ik me afgevraagd hoe het komt dat mensen die ik ken, die een profetische, apostolische of andere bediening hebben, ineens toch zo tegen de Geest van God gekant kunnen zijn.

De strijd, de aanvallen, de valse beschuldigingen die we hebben gekregen zijn dikwijls van mensen die een roeping en een bediening hebben. Toch vielen ze ons aan, en op manieren die je je niet kunt voorstellen. Genadeloos, keihard, agressief, met grote druk proberen ze je de mond te snoeren. Ze komen met valse beschuldigingen en doen alles wat ze kunnen om een wezenlijk iets van de Geest van God in je te doden.

Vannacht droomde ik iets wat me helpt om dat te begrijpen. Ik was bij een groep jonge profeten en dienaars van God. De leidinggevende profeet sprak over mij, een beetje spottend. Niet slecht bedoeld, maar zo van ‘David heeft zo van die gekke ideeën.’ In de droom reageerde ik daar op, in liefde en vrede, vanuit de Geest van God. Ik ging naar hem toe, nam hem bij zijn jasje en zei heel duidelijk en vol bewogenheid, maar met gezag:

“Er is iets wat je NIET KUNT ZIEN, omdat je gekozen hebt voor het kerksysteem.

Er is iets wat je NIET KUNT ZIEN omdat je gekozen hebt voor religie.

Er is iets wat je NIET KUNT ZIEN omdat je gekozen hebt voor mensen.”

Deze droom opende mijn begrip voor wat er speelt. Je kunt een profeet zijn, zelfs een bekende, gezegende, gezalfde en geroepen profeet, die dus het woord van de Heer spreekt, want dat is je gave en je roeping… en toch kun je in die functie keuzes maken die je op een bepaald punt blind maken.

In de droom zag ik dat er onder de kin van deze profeet een mini-wolf verstopt zat. De keel is de plek waaruit je klanken komen. Dat verduidelijkte me ook veel. De aanvallen komen dus van die wolf die een geest voorstelt van de duisternis.

Deze wolf (geest) hecht zich vast aan de mensen die een keuze maken die (hoe goed ze hun keuze ook verantwoorden) toch op een bepaald punt tegen Jezus ingaat en een compromis sluit met een aspect van de duisternis. Een aspect van kerksystemen, religie en mensen.

Ik heb vele malen bijzondere dienaars van God gezien die over Gods liefde spreken, over Gods goedheid, Gods zegen, opwekking en alle mooie thema’s die je kunt bedenken… en die ineens toch als een wolf naar je bijten, om je geestelijk te beschadigen, om iets van Jezus in je aan te vallen, om je de mond te snoeren of je onder hun controle te brengen.

Het heeft te maken met keuzes. Diepe, verborgen hartskeuzes. Ga ik echt voor Jezus, die vaak onbegrepen en verstoten is – juist in de kerk en juist door zijn geliefde volk?

Ga je echt voor Jezus, ook als dat betekent dat je veel kritiek en onbegrip krijgt, soms zelfs van hen die je dierbaar zijn? Volg je echt Jezus?

Let op: ik heb het niet over het volgen van je trotse eigenzinnigheid, of een schadelijke dwaling, maar echt het pure, het zuivere, het ware van Jezus. Het radicale, dat keuzes maakt die soms heel lastig zijn. Dat wat je hart doorboort, wat in je hart snijdt en wat je vrij maakt. Dat wat tegen de gevestigde geluiden en stromen in gaat.

Ik heb al zo vaak gezien dat Jezus, zoals Hij echt, echt, echt is… heel anders is dan de gangbare stromingen.

Dat is iets heel vreemds… Dat betekent niet dat die mensen niet behouden of minder geliefd zijn door Hem. Het betekent dat mensen een compromis sluiten. Het is veiliger, gemakkelijker, comfortabeler om maar gewoon ‘mee te doen’ met wat je gezegd wordt, dan er tegen op te staan, als je merkt dat deze zaken Jezus vervolgen of Jezus verzwakken in je midden.

Een ware profeet is nooit negatief, is nooit bitter, is nooit gedreven door wrok, door eigen ambitie, door jaloezie of door persoonlijke pijn. Hij kan wel pijn hebben, maar dat drijft hem niet. Een ware profeet heeft slechts een motivatie: zijn hart huilt voor de mensen die hij zo diep liefheeft, de mensen die hij mag zien door Gods ogen en voor wie hij Gods hart mag voelen. Omdat hij zo diep van ze houdt, spreekt hij de woorden die de hemelse Vader hem geeft, zonder zich in te houden.

Het is diepe liefde die je drijft om te zeggen wat soms moeilijk is voor anderen.

Als iedereen je zegt dat het goed is zo, als je om je heen alleen maar hoort hoe geweldig het is… en als er iemand komt die zegt: het is niet zo geweldig allemaal, want jullie slapen en de Heer staat aan de deur van je hart en Hij klopt…. Dan voelen mensen zich ‘veroordeeld’. Dan botst de geest met het vlees.

Ik had het gevoel dat ik deze droom moest delen. Het bevat een boodschap voor mij en anderen die hiermee worstelen: hoe komt het dat je soms zo aangevallen wordt door andere christenen en leiders in Gods koninkrijk?

Het antwoord dat God me geeft in deze droom, is:

als iemand een keuze heeft gemaakt voor het kerksysteem, religie en mensen dan worden ze op een bepaald punt blind en KUNNEN ZE IETS NIET ZIEN.

Dan worden ze onbewust ook instrumenten van geesten die door hen heen anderen gaan aanvallen.

Sommige keuzes lijkt heel klein, maar hebben geweldig grote gevolgen. Zeker als het gaat om keuzes voor het echte volgen van Jezus, of het meedoen met de mensen.

Dat zijn keuzes die je vaak maakt in het diepste verborgene van je hart en die je geestelijke leven sterk beinvloeden, zonder dat je het beseft.

Je bent en blijft wie je bent in Christus, je verliest zijn liefde niet, je bent behouden, gezegend, gezalfd, geroepen en alles erop en eraan. De Heer zal je blijven gebruiken, want Hij is vol genade en trouw. Maar je opent toch een deur voor duisternis in je leven.

Er komt toch verblinding. Je keuzes hebben gevolgen.

De weg van Jezus is smal en weinigen zijn er die hem vinden, zei Jezus. Dat is toch iets hoor. Ik heb de indruk dat we vandaag een christendom hebben dat juist een zo breed en zo makkelijk en comfortabel mogelijke weg aanbiedt. Iedereen kan erop lopen, maakt niet uit.

Maar die smalle weg waarop je echt in de voetsporen van Jezus treedt, echt luistert naar zijn stem en echt zijn hart zoekt… dat is toch iets waar je niet zomaar komt.

Het heeft alles te maken met echt zoeken naar HEM boven alles, boven alles, boven alles.

De diepe hartskeuzes, voor Jezus en niet voor de dingen van de mensen. Daar gaat het om…

Er zullen vast mensen zijn die zich verkeerd begrepen of aangesproken voelen of die weer de neiging hebben hier negatief op te reageren. Maar durf nu eens te vragen aan de Geest van God: is er iets wat U me wilt zeggen door deze droom heen die David heeft gehad?

Veel zegen,
David Sorensen

lijntje

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse

One Comment on “Geestelijke verblinding

 1. Hallo,
  Heel kort dan mijn reactie: u kent de bijbel denk ik beter dan ik.
  Wat er nu gebeurt is toch niet nieuw ?
  1. De Here Jezus heeft ervoor gewaarschuwd. Wie hem liefhebben en zijn werk doen zullen vervolgd worden.
  2. Toen Petrus aangaf dat hij vond dat alles gedaan moest worden om de straf tegen te houden (wat uiteindelijk de kruisiging werd), had hij waarschijnlijk ook wel een demon aan zijn stembanden hangen. Maar wie werd bestraft ?
  Petrus vast niet.
  3. Ga eens te rade bij Andrew Wommack. Hij heefft al in alle toonaarden verkondigd dat als je werk voor de Here doet, je in je “baan” moet blijven en zeker niet naar de tribune moet lopen voor een discussie met de toeschouwers
  Ik denk dat de goede verstaander hier wel iets mee kan.

  111

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse