David Sorensen

David Sorensen is een passionele dienaar van Jezus Christus, die mensen wil helpen om God als een realiteit te ontdekken.

David en Renate Sorensen
David Sorensen is getrouwd met Renate Veldman en samen hebben ze vier prachtige kinderen. David en Renate hebben een grote passie voor God en mensen en hebben als grootste verlangen dat mensen God zo goed mogelijk leren kennen. Een groot deel van zijn leven kon David Sorensen niet spreken, door een ernstig spraakprobleem: hij stotterde. Omdat hij niet zelf kon spreken leerde hij afhankelijk te zijn van de heilige Geest. Zijn hart brandde om mensen over God te vertellen, maar zijn handicap belemmerde hem hierin.

Door zich volkomen over te geven aan de Geest van God, merkte David Sorensen dat God door hem heen begon te spreken.

David ervoer hoe waar het schriftwoord is: ‘Gods kracht wordt het sterkst openbaar in onze zwakte.’ Hij zag hoe diep mensen door God werden aangeraakt, telkens hij als kanaal van God functioneerde. Zo besefte hij hoe belangrijk Gods woord is:

‘Voert iemand het woord, laat God het dan zijn die door hem spreekt’ (1 Petrus 4:11)

Lofprijs en aanbidding

David en Renate Sorensen hebben iets geproefd van de aanbidding in de hemel en willen niets anders meer. Ze geloven dat het Gods verlangen is, dat Hij in hun hart heeft uitgestort. Toen Renate Sorensen werd gedoopt in de heilige Geest, was het gevolg dat ze ineens een krachtige stem had, als ze God begon te aanbidden. Nu wordt ze volop door de Geest van God gebruikt om te zingen, te profeteren en een kanaal van Hem te zijn.

David en Renate Sorensen bereiden nooit de aanbidding in een conferentie voor. Jarenlang meenden ze dat ze een combinatie moesten doen van geprogrammeerde aanbidding (liedjes zingen) om mensen dan even later mee te nemen naar de hogere dimensie van vrije, spontane lofprijzing die dan een beetje kon doorbreken.

God sprak echter tot hen om elke controle los te laten en alleen nieuwe liederen te zingen, die Hij ter plekke ingeeft.

Dat is wat de Bijbel ons leert over het zingen van een nieuw lied:

‘Zing voor hem een nieuw lied,
speel en zing met overgave.’
(Psalm 33:3)

‘Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.’
(Psalm 96:1)

‘Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht. ‘
(Psalm 98:1)

Nieuwe liederen zingen betekent dat je leert vliegen als een arend, op de kracht van de wind en niet op eigen kracht. Het is een hele uitdaging, omdat je zelf heel zwak en leeg bent, als je niets voorbereidt. Maar het gaat niet om onze kunsten of kwaliteiten, het gaat erom dat God kan doen wat HIJ wil. David en Renate merken dat er veel wonderen gebeuren, als mensen zich laten leiden door de Geest van God.

David Sorensen wil Gods hart vertolken

David Sorensen heeft een doorbrekers-bediening, wat betekent dat God hem gebruikt om obstakels te doorbreken die gebouwd zijn in het denken van christenen en kerk, om Gods heerlijkheid tegen te houden. Daarom is zijn boodschap radicaal, zonder compromis. Alles of niets.

Geen religie, maar Jezus Christus in zijn volheid.

David en Renate functioneren samen in een apostolische-profetische bediening. Dat zijn geen titels, maar taken. Profeet zijn betekent dat je Gods hart vertolkt naar mensen toe, op alle mogelijke manieren. Een apostel is iemand die doorbraak brengt en nieuwe gebieden inneemt voor Jezus Christus. De Bijbel zegt dat Jezus deze bedieningen geeft aan de kerk om christenen tot geestelijke volwassenheid in Christus te brengen.

“En hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten, evangelisten, herders en leraren, om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd.” (Efeze 4:11)

Bestaat God, aanbidding, god ervaren, stem van God verstaan, geneest god, jezus, wonderen

Het kenmerk van David Sorensen is overgave aan de Geest van God.

Hun verlangen is om God ten volle te zien doorbreken in mensen en landen. Ze willen niet gericht zijn op het bouwen van grote kerken of organisaties, maar we willen het koninkrijk van God zien doorbreken in elk aspect van de maatschappij.

Vrijheid en volwassenheid

David en Renate Sorensen geloven dat God bezig is zijn volk vrij te zetten uit alles wat hen belemmert om Hem ten volle te leren kennen en volgen. Ze zijn niet tegen kerken of organisaties, maar moedigen leiders aan een omgeving te scheppen die vrijheid en volwassenheid brengt, zodat mensen geen kerkgangers worden, maar echte discipelen van Jezus.

Geen kerkgangers, maar strijders die Gods liefde brengen in de wereld.

Het hart en de passie van David en Renate is dat Jezus Christus verhoogd wordt en zichtbaar gemaakt wordt, zowel in de kerken als in de wereld. Ze geloven dat het koninkrijk van God breder is dan de door mensen gebouwen kerkmuren en dat God zijn leger wil activeren om overal, op alle mogelijke manieren het licht van Jezus te laten schijnen, midden in de maatschappij.

David en Renate Sorensen hebben veel vriendschappen en relaties met andere bedieningen, in binnen en buitenland. Ze hechten veel belang aan relaties en echte vriendschappen, want dat is het ultieme kenmerk van een discipel van Jezus. Vanuit deze vriendschappen en gezonde relaties ontvangen ze wijsheid, correctie en inzicht waar nodig, zodat ze Gods hart kunnen ontdekken en volgen.

Christelijke boeken, posters en kaarten van David Sorensen

Boeken van David Sorensen van Real Life Posters

David Sorensen schreef diverse christelijke boeken, zoals ‘Ervaar God’, ‘Zoveel hou Ik nou van jou’, ‘Gods hart voor jou’, ‘Meer liefde dan je denkt’ en ‘Machtig Mooi’. David schrijft wekelijks het christelijke e-zine LifeLetter, dat naar duizenden mensen wordt verstuurd.

David Sorensen ontwerpt ook christelijke posters, die intussen in vele duizenden huizen en kerken hangen, in diverse landen. Tenslotte maken David en Renate Sorensen de bekende websites OntdekGod.nl en 1Stap.com waar vele duizenden mensen kunnen lezen over de liefde, kracht en stem van God. Velen hebben geschreven hoe ze door deze wesite hun leven hebben toegewijd aan Jezus Christus.

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse
Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse