Dansen en vlaggen in de Geest

Wat zegt de Bijbel over profetisch dansen voor God in de gemeente en het gebruik van creativiteit tijdens lofprijs en aanbidding?

Zegt de Bijbel eigenlijk wel iets over dansen voor God, profetische dans en andere creatieve uitingen zoals vlaggen en banieren? Het antwoord is niet zo moeilijk, want doorheen de Bijbel weergalmt er een sterke roep, aan de hele mensheid:

“Eer hem met vreugdedansen,
met spel op gitaren en fluiten,
sla de bekkens, de luidklinkende bekkens.”
(Psalm 150:4)

“Eer hem met zang en dans,
met spel op tamboerijn en lier.”
(Psalm 149:3)

Als je de Bijbel leest, zie je telkens opnieuw de roep van de hemel naar de aarde, om God te eren met alles wat we hebben, dus zeker ook met ons lichaam:

“Alles wat adem heeft, moet de Heer prijzen”
(Psalm 150:6)

Helaas lijken veel mensen dat een beetje te enthousiast te vinden en beperken ze graag de uitingen van lofprijzing en aanbidding naar God toe. Sommigen zeggen bijvoorbeeld dat alleen een bepaald instrument, zoals het orgel of een gitaar, is toegestaan. Toch zegt de Bijbel dat alles wat adem heeft, alles wat vibreert, alles wat geluid voortbrengt, alles wat kan weerklinken God moet eren en prijzen.

In de wetenschap is recent ontdekt dat alles eigenlijk uit geluid bestaat, in diverse frequenties. Elke beweging is eigenlijk een geluid, die God kan horen.

Dus als je danst voor God, breng je ook geluiden voort, die Hij kan horen.

De laatste decennia is er meer vrijheid in expressie aan het komen in de kerken, door bijvoorbeeld het gebruik van vlaggen en banieren of het schilderen in een bijeenkomst of het dansen, enz. Het vreemde is dat hier ook meteen veel negatieve kritiek op komt.

Wat is er eigenlijk verkeerd aan iemand die met heel zijn hart heerlijk danst voor God? We weten toch allemaal dat de Bijbel spreekt over dansen voor God? Koning David danste met volle overgave voor God, omdat Gods tegenwoordigheid terug was gekomen bij Gods volk.

dansen in de gemeente, dansen in de bijbel, dansen in de geest, dansen voor god, profetisch dansen, profetische dans

“David danste uit alle macht voor het aangezicht des HEREN”
(2 Samuel 6:14). 

De vrouw van David had er alleen maar kritiek op:

“Mikal, de dochter van Saul, keek door het venster en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des HEREN; en zij verachtte hem in haar hart.”
(2 Samuel 6:15)

Ze vond het niet netjes dat een man van God zich ‘zo schaamteloos’ gedroeg. Maar David antwoordde:

“voor het aangezicht des HEREN heb ik gedanst. Ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed; ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen.”
(2 Samuel 6:21)

Dat is letterlijk het tegenovergestelde van wat de meeste christenen en kerken tegenwoordig zeggen. Zij beweren dat je je netjes, beheerst, waardig, vroom, stijf moet gedragen in de kerk. Maar de bijbel laat het volkomen tegenovergestelde zien!

Het is tijd dat we ons niets meer aantrekken van kritiek en dat we, net als koning David, UIT ALLE MACHT dansen voor de Heer!

God vond het dansen van zijn geliefde David zo kostbaar, dat Hij Mikal strafte met onvruchtbaarheid, vanwege haar gemene kritiek:

“Mikal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe.”
(21 Samuel 6:23)

De Bijbel laat dus niet alleen zien dat dansen voor God normaal is, de Bijbel laat zien dat het voor God heel erg kostbaar is en dat Hij het heel erg vind is als mensen zoiets bijzonders bekritiseren.

Hoe anders is God dan wij Hem gemaakt hebben in onze nette, stijve, levensloze kerken. Durven we dat echt wel onder ogen te zien? .

Als afgodendienaars al dansen voor demonen, is het dan niet oneindig veel mooier als christenen zich vrijuit kunnen uiten voor God?

Dansen hoort essentieel bij elke cultuur, waar ook ter wereld. Zelfs de eskimo’s dansen, met hun dikke pakjes aan! God heeft de mens als een dansend wezen gemaakt. Het zit diep in elk mens gebakken om te dansen. Het is genezend, bevrijden, ontspannend, rustgevend en het maakt je blij en vrolijk.

Dansen is ook bidden

Maar er is meer aan dansen voor God. Het is ook iets wat in de geestelijke wereld geweldige impact heeft, op de engelen en demonen. In de occulte religies zie je dat mensen dansen om zo demonen te activeren. Er is iets met het bewegen van het lichaam. Het is eigenlijk hetzelfde als bidden. Iemand die tot demonen bidt zal die boze geesten tot actie aanzetten. Maar iemand die tot Jezus Christus bidt, zal Gods heerlijkheid aanraken en Gods engelen zullen tot actie overgaan.

Waarom denken wij dat alleen de bewegingen van onze lippen belangrijk zijn, terwijl we een heel LICHAAM hebben gekregen? Waarom denken we dat dansen te extreem is, terwijl God ons zo gemaakt heeft? Is ons lichaam gemaakt om altijd stil te zitten, onbeweeglijk als een lijk, dat geen greintje passie in zich heeft?

Neen, God heeft ons gemaakt met armen, benen, vingers, spieren, pezen en gewrichten die bedoeld zijn om vrijuit te bewegen.

Daarom is het zo krachtig als mensen leren hun lichaamstaal te gebruiken in de aanbidding. Elke beweging is een geluid voor God! Hij ziet het niet alleen, Hij kan de geluiden die je lichaamstaal communiceert horen. Ook de engelen en demonen horen dat geluid van aanbidding en ze worden er ofwel door verdreven (demonen) of door gesterkt (engelen).

Als iemand stokstijf negatief staat te denken, is dat ook een geluid dat in Gods oren weerklinkt. Hij wil echter zijn vreugde, zijn vrijheid, zijn liefde, zijn goedheid horen weerklinken door wat we doen, met ons lichaam, onze mond en onze gedachten.

dansen in de gemeente, dansen in de bijbel, dansen in de geest, dansen voor god, profetisch dansen, profetische dans

God wil een geluid van hemelse lofprijzing horen.

Omdat elke beweging een geluid voortbrengt en een effect heeft in de onzichtbare wereld, is het ook een vorm van geestelijke oorlogsvoering. Je spreekt niet, maar door je dans wordt er een geweldig sterke declaratie van de overwinning en kracht van Jezus Christus gecommuniceerd in de geestelijke wereld.

Er bestaan christelijke dansgroepen die christenen leren hoe te dansen voor God. Dat is heel goed natuurlijk. Maar ik geloof dat de heilige Geest de beste leraar is, die ons beter dan wie ook kan leren bewegen in Hem. Bidden en zingen in tongentaal heeft ook niemand je geleerd, toch? Het is de heilige Geest die ons meeneemt in de bewegingen van de hemel.

Toch geloof ik dat het voor sommige mensen kan helpen om zich vrijuit te leren bewegen in een christelijke dansgroep. Alleen mag het geen beperkende manier worden, zo van ‘alleen als je dat en dat pasje zet, doe je het goed’. Neen, God wil elk van zijn kinderen vrijuit zien bewegen.

Vrijheid, vreugde, overwinning, doorbraak!

Veel mensen ervaren letterlijk lichamelijke, geestelijke en emotionele genezing als ze dansen voor God! Het is alsof er ketenen van hen afvallen.

Ik wil ieder die dit leest aanmoedigen om in de vrijheid van God te stappen. Wees niet bang, je slaat geen dom figuur, je bent juist heel erg dapper en vrijmoedig als je durft te dansen voor God. En weet dit: de engelen zullen heerlijk met je meedansen!

We hoeven niet altijd alleen maar liedjes te zingen. Beweging is evenzeer een geluid en als mensen leren vrijuit te dansen op de geluiden van de hemel, dan weerklinkt er net zo goed een hemels loflied.

Let there be dance!

Kingly Expressions

De bediening van Georgine en Koos Hartnack

Georgine Hartnack - Dansen, vlaggen, banieren in de gemeente

Graag stel ik Koos en Georgine Hartnack aan je voor, een echtpaar die samen een bijzondere bediening hebben in dansen, vlaggen en banieren. Ze geven een ‘Thema Avonden Voor Expressieve Aanbidding‘. Op hun website vind je er alle info over: www.georginehartnack.nl

Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse
Headline Name: Email: 15052 subscribers We respect your privacy Email Marketingby GetResponse